10 01 2011

Dünya Müminin Zindanıdır..Kafirin de Cennetidir..

" Dünya, müminin (ahiretteki ebedi nimetlere göre)
zindanı, kafirin de (ahiretteki azabına göre)
cennetidir." (Hadis-i Şerif, Shih-i Müslim)

DÜNYA MÜMİNİN ZİNDANIDIR
İbn-i Hacer baş Kadı iken birgün çarşıya uğramış.
Kıyafeti gayet güzel, bineği gayet gösterişliymiş.
Elbisesi gayet eski ve üstü başı yağlı, bezir yağı
satan bir yahudi, İbn-i Hacerin bineğinin yularını
tutmuş ve ey Şeyhul İslam! Peygamberrinizin
"Dünya müminin zindanı, kafirin cennettidir."
dediğini söylüyorsun. (Kendi halini kastederek)
Senin içinde bulunduğun zindan nerede? demiş.
İbn-i Hacer yahudiye
"Ben Allahü Teala nın ahirette benim için hazırladığı
nimetlere göre şu anda sanki zindandayım.
Sende Allahü Teala nın ahirette senin için hazırladığı
şiddetli azaba göre şu anda sanki cennettesin."
diye cevap vermiş. Bunun üzerine yahudi Müslüman olmuştur.

Fıkıh hadis ve tarih alimi olan İbn-i Hacer (rh)
Hicri 773 (M.1371-1372) yılında Mısır da doğmuş ve 852
(M.1448-1449) yılında vefat etmiştir.

Takvim Yaprağından

780
0
0
Yorum Yaz